Przejdź do treści głównej

Kongres Miasto – Woda – Jakość Życia 2021

Ekonomia miast wodnych to główny temat III edycji Międzynarodowego Kongresu „Miasto – Woda – Jakość Życia 2021”. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest na 25-26 października na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Eksperci będą rozmawiać nie tylko o samej gospodarce wodnej, lecz także o tym, jak miasta traktują wodę jako ważną składową swojego rozwoju – nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, co oznacza, że w spotkaniu można wziąć udział stacjonarnie na Stadionie Miejskim, jak i online. Zarówno uczestników na miejscu, jak i online obowiązuje darmowa rejestracja dostępna na stronie www.watercity.com.pl, gdzie można zapoznać się z programem.

IDEA KONGRESU

Polska jest jednym z krajów, który boryka się z trzema głównymi problemami:

 • zbyt małe zasoby wody,
 • zbyt duża ilość wody, co najczęściej jest wynikiem krótkotrwałych, ale intensywnych opadów deszczu,
 • rosnące zanieczyszczenie wód.

Kongres ma zwrócić uwagę opinii publicznej na fakt, że miasta aby móc z powodzeniem funkcjonować i się rozwijać,  powinny  stawać  się  „zielono-błękitne”.  Odnalezienie  zbalansowanej  pozycji  dla  zasobów  wody w mieście wymaga odpowiedniej wyobraźni, zaprojektowania i implementacji.

Tematyka Kongresu koncentruje się przede wszystkim na relacjach zachodzących między środowiskiem wodnym a środowiskiem miejskim. Błękitno-zielona infrastruktura zapewnia odpowiednią jakość życia mieszkańców i zrównoważony  rozwój  tak  skomplikowanego  systemu,  jakim  jest  miasto.  Celem  Kongresu  jest  przede wszystkim wskazanie optymalnych ścieżek rozwoju miast z uwzględnieniem potrzeb w zakresie efektywnej polityki wodnej. Kongres będzie również okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, o planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na gospodarkę.

Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie?

W Kongresie weźmie udział interdyscyplinarne gremium mówców o różnych horyzontach poznawczych, doświadczeniach, specjalizacji i obszarach działań, które dotyczą polityki wodnej i/lub funkcjonowania i rozwoju miast.  Jest  to  gwarantowany  wstęp  do  ciekawej  i  wielowątkowej  dyskusji  o  przyszłości  polskich  miast w kontekście gospodarowania zasobami wody.

Tematyka Kongresu w całości będzie dotyczyć trzech zagadnień oraz występujących między nimi relacji: Miasto – Woda – Jakość Życia. Obowiązkowym punktem jest wskazanie sposobów niwelowania lub – tam gdzie się da – likwidowania negatywnych efektów wzajemnego oddziaływania wspomnianych środowisk. Debata toczyć będzie się m.in. o propozycjach walki z zagrożeniem miejskich wysp ciepła oraz powodzi błyskawicznych, o sterowaniu  popytem  i  podażą  wody,  o  zmianach klimatu,  czy  też  o możliwościach wykorzystania  wody i terenów nadwodnych dla podnoszenia jakości, zdrowia i życia w mieście.

PROGRAM KONGRESU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE -> LINK
RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI KONGRESU ->  LINK

Do grona około 70 mówców Kongresu zaproszono wybitnych przedstawicieli w swoich dziedzinach. Są to m.in.:

 • Emil Brix – Austriacki dyplomata i historyk. Konsul Generalny w Krakowie w latach 1990–95
 • dr Claudia Castell-Exner – Prezydent EurEau Federation
 • dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia w latach 2002-2018
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Polska Akademia Nauk, laureat Międzynarodowej Nagrody Wodnej Księcia Sułtana
 • dr inż arch. Tomasz Majda – Prezes Zarządu, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Assoc. prof. Emanuele Naboni – The University of Parma
 • dr Oriana Romano – Kierownik Działu Water Governance Initiative and Circular Economy in Cities w OECD
 • prof.  Slobodan   P.   Simonovic   –   światowy   ekspert   w   zakresie   zastosowania   analizy   systemowej w zarządzaniu wodą i środowiskiem
 • Magda Vášáryová – Słowacka dyplomatka i polityczka
 • prof. dr hab. Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN; Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

RAPORTY

Podczas tegorocznej edycji Kongresie odbędzie się premiera dwóch raportów:

 • Water City Index 2021 (wydawcy: Fundacja GAP, Arcadis Polska) – ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych  i  średnich  miast  w Polsce  pod  względem  efektywności  gospodarowania  zasobami wody: https://oees.pl/water-city-index-2020/
 • Opracowanie wniosków z obrad “Eksperckiego Wodnego Okrągłego Stołu”, który przedstawia główne wyzwania w Polsce w zakresie: zagrożenia suszą i powodzią, gospodarowanie wodą w mieście i na wsi oraz zarządzanie polityką wodną:  https://watercity.com.pl/okraglystol2021/

Organizatorami Kongresu są:

 • Miasto Wrocław
 • MPWiK we Wrocławiu
 • Fundacja GAP w Krakowie
 • Convention Bureau Wrocław

Kongres oraz powstałe raporty odbywają się w ramach cyklu Open Eyes Economy On Tour wchodzącego w skład wydarzeń poprzedzających VI Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021 w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz online na platformie Live OEES. Więcej na  www.kongres.oees.pl .

Strona wydarzenia:  www.watercity.com.pl

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/990501201499621

Kontakt w sprawie Kongresu:

Kwestie organizacyjno-programowe: michal.szafran@oees.pl

Media: media@oees.pl

Prezes MPWiK ponownie w Radzie IGWP

W poniedziałek, 20 września w Warszawie członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” spotkali się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W związku z zakończeniem kadencji w latach 2017-2021 dotychczasowi członkowie otrzymali podziękowania, a następnie przeprowadzono wybory nowego składu Rady Izby.

W głosowaniu tajnym do Rady Izby ponownie został powołany Prezes Zarządu MPWiK – Witold Ziomek, który otrzymał 178 głosów, uzyskując tym samym 3. wynik w głosowaniu.

Pełny skład nowej Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”:

 • Tomasz Breńko – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Sokółka
 • Paweł Chudziński – Aquanet S.A., Poznań
 • Janusz Dawidziak – Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Goleniów
 • Robert Fennig – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS – EKO Sp. z o.o., Kościerzyna
 • Marek Karolczak – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Ostrów Wielkopolski
 • Zbigniew Kozłowski – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., Zgorzelec
 • Stanisław Krusz – Katowickie Wodociągi S.A., Katowice
 • Władysław Majewski – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń
 • Andrzej Michalski – Zakład Wodociągów, Kanalizacji I Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Wysokie Mazowieckie
 • Henryk Milcarz – Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Kielce
 • Zbigniew Mróz – Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Legnica
 • Józef Natonek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno
 • Piotr Niemiec – Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zabrze
 • Wiesław Pancer – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Olsztyn
 • Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnów
 • Ryszard Sobieralski – Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., Nowogard
 • Renata Tomusiak – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Warszawa
 • Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., Słupsk
 • Piotr Ziętara – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków
 • Witold Ziomek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław
 • Edward Żołądkowicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Morąg

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. i dziś zrzesza 507 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej działanie.

Doświadczaj z Hydropolis

Hydropolis rusza z nowym autorskim projektem „Wieża doświadczeń”. W co drugą sobotę miesiąca dzieci będą poznawać i badać m.in. zjawiska przyrodnicze, chemiczne i fizyczne. To świetna okazja do czerpania radości z nauki oraz zdobywania wiedzy przez doświadczenie.

Projekt „Wieża doświadczeń” powstał z myślą o młodych odkrywcach w wieku 10-14 lat, którzy fascynują się nauką i chcą wiedzieć więcej. Różnorodny program sprawi, że każdy uczestnik znajdzie swój ulubiony temat. Zajęcia wspierają zdobywanie nowych umiejętności, takich jak: stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, samodzielne oraz logiczne myślenie, dostrzeganiu problemów i kreatywne ich rozwiązywanie, a także artystyczną ekspresję. Warsztaty pozwolą również ćwiczyć cierpliwość, koncentrację, pracę w zespole oraz umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentacji.

Po pandemicznej izolacji wszyscy potrzebujemy kontaktu, a zwłaszcza dzieci. Nasze warsztaty w dużej mierze będą się opierać na pracy w grupach. W ten sposób chcemy pomóc najmłodszym w tworzeniu relacji rówieśniczych i zdobywaniu kompetencji społecznych – wyjaśnia Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK Wrocław.

W programie „Wieży doświadczeń” znalazły się m.in. zajęcia służące poznaniu sprzętu laboratoryjnego oraz sposobów jego wykorzystywania. Uczestnicy zaprojektują kampanię na rzecz ochrony Odry oraz opracują projekt EkoMiasta. Staną się konstruktorami i zbudują rakiety, które następnie wypuszczą w powietrze. Będą mieli także okazję wykonać wiatrowskaz i wiatromierz. Z kolei na warsztatach plastycznych stworzą autorską rafę koralową i uformują przekrój geologiczny Ziemi.

Całość uzupełnią gry i zabawy interakcyjne, spotkania z gośćmi oraz wyjścia do muzeów. Przykładowe tematy realizowanych zajęć to: Ekosystemy, Kosmos, Pszczoły czy Ogień i Wulkany.

Hydropolis zaprasza na warsztaty „Wieża doświadczeń” w co drugą sobotę miesiąca, w godz. 10.00-14.00. Zajęcia potrwają cały pierwszy semestr szkolny. Udział w projekcie jest płatny. Koszt miesięczny wynosi 200 zł (za wrzesień i luty 100 zł – w tych miesiącach przewidziane jest po jednym spotkaniu). W cenę wliczone są bilety do atrakcji oraz wszystkie potrzebne materiały wykorzystywane na zajęciach.

Zapisać można się bezpośrednio w pawilonie kasowym Hydropolis, ul. Na Grobli 17 oraz przez stronę internetową Centrum w zakładce „kup bilety – wydarzenia specjalne”: https://bilety.hydropolis.pl/rezerwacja/terminy.html. Zapisy trwają do dnia rozpoczęcia zajęć.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu promującego projekt: https://youtu.be/Gh4Jrd9Ukl4

Porozmawiajmy o wodzie przy Okrągłym Stole

Gospodarowanie wodą to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską. Bolączką miast jest niedobór wody, jej nadmiar oraz zanieczyszczenie. Rozwiązań tych problemów będą poszukiwać eksperci podczas Wodnego Okrągłego Stołu we wrocławskiej Concordii Design HUB już w najbliższą środę, 8 września 2021 roku.

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Mieszkaniec naszego kraju ma do dyspozycji rocznie ok. 1500 m3 wody, w innych częściach Europy jest to ok. 4500 m3, a w niektórych państwach na świecie – nawet 6000 m3. Laik może uznać, że wody wcale nie jest tak mało, skoro człowiek wypija jej średnio tylko ok. 1000 litrów (1 m3) rocznie. To bardzo mała część z 1500 m3 H2O, która przypada na jednego mieszkańca w ciągu roku. Ogromne ilości wody są jednak potrzebne do produkcji, dla przykładu do wyprodukowania jednego kilograma wołowiny zużywa się ok. 15 000 litrów. Woda jest nam także potrzebna do higieny i praktycznie każdej ludzkiej działalności.

Postępujące zmiany klimatu z jednej strony powodują susze i związane z nimi braki wody, z drugiej zaś – niszczycielskie powodzie. Lekarstwem na wahania dostępności wody jest jej retencjonowanie – gromadzenie deszczu i wykorzystywanie zmagazynowanej wody, kiedy panuje susza. Racjonalne korzystanie z wody opadowej i roztopowej może zwiększyć odporność miast na suszę i uratować je przed podtopieniami.

Kluczowe problemy wodne wiążą się nie tylko z niedoborem, nadmiarem i zanieczyszczeniem wody, ale także z rosnącymi kosztami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz szkodami i stratami w wyniku podtopień i powodzi.

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

8 września 2021 roku o godz. 11.00 we wrocławskiej Concordii Design HUB odbędzie się Wodny Okrągły Stół, przy którym zasiądą eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. W czasie dyskusji będą szukać rozwiązań powyższych problemów.

Wśród wspomnianych specjalistów znajdzie się również Prezes Zarządu MPWiK Wrocław Witold Ziomek, który w sesji III (godz. 15.15.-16.45) wraz z innymi prelegentami porozmawia o polityce wodnej w Polsce.

Dyskusję będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy streamingowej, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://live.oees.pl/

Wydarzenie jest wstępem do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu – http://watercity.com.pl/

Serdecznie zachęcamy do śledzenia wydarzenia.

1. LISTA SPRAW, JAKIE MOŻNA ZREALIZOWAĆ DROGĄ MAILOWĄ

 • Złożenie wniosku wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (wraz z kompletem dokumentów).
 • Złożenie wniosku o zapewnienie odbioru wód z odwodnienia placu budowy (wraz z kompletem dokumentów).
 • Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia końcowego.
 • Złożenie wniosku o zawarcie umowy wod-kan.
 • Złożenie wniosku o zawarcie umowy do decyzji o warunkach zabudowy.
 • Złożenie wniosku o rejestrację konta ebok.
 • Złożenie wniosku o przegląd przyłącza .
 • Przesłanie duplikatu faktur.
 • Zgłoszenie nieotrzymania faktury.
 • Reklamacje odczytów.
 • Podanie odczytu
 • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza.
 • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją o zaopiniowanie kolizji projektowanego uzbrojenia z sieciami wod.-kan.
 • Złożenie wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi dokumentami

Adres e-mail: bok@mpwik.wroc.pl, na który należy przesyłać ww. wnioski i dokumentacje.

2. UZGODNIENIA PROJEKTÓW

Projekty sieci w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w Wytycznych projektowania i budowy (wymogi znajdują się pod adresem: https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej/wytyczne/ – wskazówki dotyczące dokumentacji sieci i przyłączy- wersje elektroniczne) należy przesyłać na adres mailowy wraz z wnioskiem lub podaniem w mailu informacji określonych w odpowiednim wniosku. W przypadku projektów przyłączy do pojedynczych budynków jednorodzinnych, małych obiektów handlowo-usługowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych niewielkich obiektów możliwe jest przesłanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przesłane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania określonego rozwiązania jest e-mail z uzgodnieniem wysłany przez osobę, będącą przedstawicielem MPWiK S.A.

3. PRZEGLĄD PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, sprawy przeglądów przyłączy realizujemy zdalnie, na tyle ile jest to możliwe. Podejmujemy realizację przeglądów przyłączy bez udziału przedstawiciela MPWiK, w oparciu o przesłaną dokumentację fotograficzną.

Do wniosku o przegląd przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy dołączyć dokumentację zdjęciową obejmującą:

w przypadku przyłącza wodociągowego:

 • skrzynkę wraz z trzpieniem zasuwy przyłączeniowej,
 • zdjęcie przejścia przyłącza przez ścianę budynku,
 • zdjęcie połączeń rur w obrębie węzła wodomierzowego,
 • zdjęcie węzła wodomierzowego (najlepiej z przyłożoną miarą pomiędzy półśrubunkami),
 • zdjęcie studni wodomierzowej z widocznymi stopniami złazowymi – dla przeglądów przyłączy, jeżeli projekt obejmował wykonanie studni wodomierzowej,
 • zdjęcie nieruchomości na której prowadzona jest inwestycja.

W sytuacji zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, dodatkowo należy wykonać;

 • zdjęcie przyłączenia przyłącza do sieci,
 • zdjęcie wykonanej podsypki i obsypki przyłącza,
 • zdjęcia ułożonej taśmy ostrzegawczej.

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego sporządzona dokumentacja zdjęciowa powinna obejmować:

 • zdjęcie studni przyłączeniowej,
 • zdjęcie nieruchomości na której prowadzona jest inwestycja.

W sytuacji zamiaru wykonania przyłącza kanalizacyjnego, dodatkowo należy wykonać:

 • zdjęcie przyłącza do przykanalika  lub trójnika na sieci / studni na sieci,
 • zdjęcia wykonanej podsypki i obsypki przyłącza lub żwirowania.

Za utrudnienia z tym związane, przepraszamy.

4. WYMIANA WODOMIERZY

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej MPWiK S.A. dokłada starań by zachować najwyższe standardy w realizowanych procesach w tym także w zakresie rozliczeń za świadczone usługi. Odczyty ilości pobranej wody dokonywane są zdalnie. Zachodzi także konieczność wymiany niektórych liczników. Jeśli jednak nie czują się Państwo komfortowo z uwagi na wizytę naszego przedstawiciela/podwykonawcy lub nie ma możliwości zapewnienia dostępu z zewnątrz, prosimy o poinformowanie o tym pracownika, a on odnotuje prośbę o przesunięcie terminu i odstąpi od wymiany wodomierza. W takiej sytuacji będziemy się umawiać na wymianę w terminie późniejszym.

5. OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI

Informujemy, że MPWiK we Wrocławiu nie wysyła do Klientów smsów z prośbą o wpłacanie czy przelewanie pieniędzy. Jedyne tego typu wiadomości to komunikaty sms informujące o wystawionej fakturze czy przypominające o terminie płatności. To także smsy dotyczące awarii lub ewentualnego, chwilowego braku wody pod danym adresem.

Smsowe prośby o wpłatę z przekierowaniem na konto bankowe są działaniem oszustów.
Dodatkowo przypominamy, że w sprawach związanych z działalnością MPWiK np. w kwestii wodomierza na terenie Waszej posesji, zgłaszają się pracownicy, którzy zawsze legitymują się identyfikatorem służbowym lub przedstawiciele z upoważnieniem od MPWiK. Taką wizytę możecie też potwierdzić dzwoniąc do naszego call center – 71 34 09 655.

6. KORESPONDENCJA I FAKTURY

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom informujemy, że faktury za usługi i dostawy realizowane na rzecz MPWiK S.A. można przesyłać w wersji elektronicznej. Fakturę w formacie pdf. należy wysłać na adres faktury@mpwik.wroc.pl

Zachęcamy również do przesyłania korespondencji w wersji elektronicznej na adres bok@mpwik.wroc.pl

7. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

WHO: nie ma zagrożenia dla systemów wodociągowych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że dzięki obowiązującym procedurom, w tej chwili nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus.

(https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19)

Produkowana przez wrocławskie MPWiK woda odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontrola jakości wody zaczyna się już na etapie ujmowania surowca, a następnie jest badana na wszystkich etapach produkcji. Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

MPWiK przy produkcji wody wykorzystuje związki chloru (chlor i dwutlenek chloru), które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Ilość związków chloru w wodzie dostarczanej do mieszkańców jest określona przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wynosi 0,3 g/m3. Takie stężenie związków chloru zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym skażeniem w sieci. Jednocześnie dawka jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka.

Ponadto wirusy podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany.

Schemat ilustrujący tekst o stanowisku WHO w sprawie COVID-19

8. PŁUKANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ PO PRZESTOJU W POBORZE WODY

Zadbaj o wewnętrzną instalację wodociągową po okresie przestoju w poborze wody

Z uwagi na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii część naszych Klientów zaprzestała działalności, a tym samym znacząco ograniczyła lub też całkowicie wstrzymała zużycie wody. W instalacjach regularnie nieużywanych, zalegająca – stagnująca woda może ulec wtórnemu skażeniu co może przejawiać się na przykład jej zmętnieniem. Sytuacja taka w szczególności dotyczy rozbudowanych i rozległych instalacji wewnętrznych np. w placówkach oświatowych, zakładach pracy, ale w wyniku dłuższej nieobecności mieszkańców może również wystąpić w domach jednorodzinnych. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania instalacji powinna ona być kilkukrotnie wypłukana, w celu pozbycia się zalegającej wody.

JAK TO ZROBIĆ?

Należy upuścić wodę zalegającą – stagnującą w wewnętrznej instalacji za pośrednictwem wszystkich dostępnych kranów oraz hydrantów zainstalowanych na tej instalacji w danym obiekcie, pozwoli to na objęcie płukaniem całej wodociągowej instalacji wewnętrznej .

NIE MARNUJMY! 

Przed rozpoczęciem płukania instalacji warto się przygotować. Wszystkich, którzy mają taką możliwość zachęcamy do wtórnego wykorzystania wody poprzez podlanie ogrodu czy trawnika. W tym celu należy podłączyć i wyprowadzić na teren zielony wąż ogrodowy lub zgromadzić wodę w pojemnikach do ponownego wykorzystania, np. w celu spłukania toalety lub podlania kwiatów . Dzięki temu nie zmarnujemy wody, a w prosty sposób nawet kilkukrotnie wymienimy wodę w instalacji.

JAK OBLICZYĆ ILOŚĆ WODY NIEZBĘDNEJ DLA WYPŁUKANIA INSTALACJI?

Instalacja powinna zostać przepłukana trzykrotnie. Objętość wody można obliczyć z poniższego wzoru, a niezbędne dane pozyskać z projektu instalacji.

Q = π ·r2· L

Gdzie:

π ≈ 3,14;

r – promień wewnętrzny rury;

L – długość instalacji wodociągowej

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

Przyłącze wodociągowe o średnicy 32 mm (promień 1,6 cm) i długości 20 metrów (2000 cm)

Instalacja wewnętrzna o średnicy 20 mm (promień 1 cm) i długości 30 metrów (3000 cm, woda ciepła i zimna).

Objętość wody w przyłączu (w litrach):

Q= 3,14 x 1,62 x 2000 / 1 000 = 16,1 litra wody

Objętość wody w instalacji (w litrach):

Q= 3,14 x 1,02 x 3000 / 1 000 = 9,4 litra wody

Łącznie 25,5 litra.

Ponieważ instalację należy przepłukać 3-krotną objętością wody powinniśmy spuścić około 75 litrów wody. Można to zrobić spuszczając po 25 litrów z zlewozmywaku, umywalce i wannie.

Koszt jest niewielki, bo to zaledwie około 75 groszy, a bezpieczeństwo użytkowania czystej pitnej wody jest bezcenne.

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE DLA DUŻEGO OBIEKTU Z  ROZLEGŁĄ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ:

Przyłącze wodociągowe o średnicy 150 mm (promień 7,5 cm) i długości 20 metrów

Instalacja wewnętrzna o średnicy 150 mm i długości 300 metrów.

Instalacja wewnętrzna o średnicy 50 mm i długości 100 metrów.

Instalacja wewnętrzna o średnicy 20 mm i długości 350 metrów.

Objętość wody w przyłączu (w litrach):

Q= 3,14 x 7,52 x 2000 / 1 000 = 353 litry wody

Objętość wody w instalacji (w litrach):

Q1= 3,14 x 7,52 x 30000 / 1 000 = 5 298 litrów wody

Q2= 3,14 x 2,52 x 10000 / 1 000 = 196 litrów wody

Q3= 3,14 x 1,02 x 35000 / 1 000 = 110 litrów wody

Łącznie 5 957 litrów.

Ponieważ instalację należy przepłukać 3-krotną objętością wody powinniśmy spuścić około 18 metrów sześciennych wody. Można to zrobić otwierając hydranty na instalacji i krany, a ilość wody określić na podstawie wskazań wodomierza głównego.

SKĄD WIEMY, ŻE STAGNUJĄCA WODA ZOSTAŁA WYPŁUKANA?

Instalacja powinna być płukana, aż woda uzyska niższą temperaturę, czyli około 12-14 0C

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe
Uzupełnij formularz