Przejdź do treści głównej

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych między obywatelami Unii.

Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu-Etap II

Na mocy Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16.12.2004 r. MPWiK S.A. otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II” nr 2004/PL/16/C/PE/031.

Projekt był realizowany w latach 2004-2011 i stanowił kontynuację Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” realizowanego przez Gminę Wrocław przy udziale środków z ISPA.
Działania w ramach Projektu miały na celu poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom, jak również ochronę środowiska, w szczególności poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej i udoskonalenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt obejmował 3 grupy zadań:

W ramach pierwszej grupy zadań zmodernizowano 26 kilometrów magistral wodociągowych. Modernizacja magistral miała na celu ograniczenie ilości ich awarii nierzadko skutkujących brakiem dostaw wody na dużym obszarze miasta. Ponadto modernizacja przyczynia się do poprawy jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom z Zakładów Produkcji Wody „Na Grobli” oraz „Mokry Dwór”. Zły stan techniczny wynikający z wieku oraz jakości materiałów, z których zostały wykonane sieci wodociągowe i instalacje wewnętrzne, może powodować pogorszenie smaku wody pitnej oraz nadawać jej nieprzyjemny zapach. Należy wspomnieć, że jakość wody produkowanej w obydwu zakładach, po ich modernizacji (modernizacja ZPW „Na Grobli” zrealizowana została w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”) spełnia najwyższe europejskie normy.

W ramach drugiej grupy zadań na osiedlach Strachocin i Wojnów wybudowano 18 kilometrów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, umożliwiając tym samym likwidację szamb, z których do tej pory zmuszeni byli korzystać mieszkańcy. W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano również  0,7 km sieci wodociągowej oraz wyremontowano 15 kilometrów sieci i przyłączy wodociągowych.

W ramach trzeciej grupy zadań realizowana była rozbudowa i modernizacja WOŚ Janówek. Inwestycja ta pozwoliła na blisko dwukrotne zwiększenie przepustowości oczyszczalni, dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie ścieków z terenu całego miasta. Do tej pory trafiały tu jedynie ścieki z lewobrzeżnej części Wrocławia, natomiast ścieki z prawobrzeżnej części oczyszczane były na Polach Osobowickich pełniących funkcję naturalnej oczyszczalni ścieków. Dla realizacji tego celu konieczna była budowa systemu przerzutowego ścieków z prawobrzeżnej części Wrocławia i modernizacja przepompowni Stary Port. Rozbudowa WOŚ pozwoliła na likwidację przestarzałych i nieefektywnych oczyszczalni Ratyń i Zakrzów oraz wyłączenie z eksploatacji Pól Osobowickich.

Ponadto w ramach Projektu realizowane były trzy kontrakty usługowe związane z pełnieniem przez Inżyniera Kontraktu nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Finansowanie

Całkowita wartość kwalifikowana Projektu określona została w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16.12.2004 r. na kwotę 50 251 000 Euro. Wysokość przyznanego dofinansowania z Funduszu Spójności stanowiła 62% kosztów kwalifikowanych Projektu, tj. 31 155 620 Euro.

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz ten został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym Funduszu Spójności jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego.

Efekt ekologiczny

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej z Funduszu Spójności jest osiągnięcie dzięki realizowanym projektom powiązanych z dyrektywami unijnymi efektów ekologicznych. Najistotniejszym efektem osiągniętym w wyniku realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II” jest zapewnienie możliwości oczyszczania wszystkich ścieków z terenu Wrocławia w stopniu określonym normami unijnymi na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Ponadto realizacja Projektu pozwoliła na przyłączenie do kanalizacji miejskiej ponad 2 150 mieszkańców Wrocławia. Dzięki modernizacji magistral wodociągowych oraz budowie i renowacji sieci wodociągowej na osiedlu Strachocin-Wojnów nastąpiła poprawa zaopatrzenia mieszkańców Wrocławia w wodę oraz poprawa parametrów wody dostarczanej do odbiorców.

Zadania

Nr Zadanie Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji
1 Zadanie A1/I – Sieci osiedlowe Strachocin – Wojnów / Budowa sieci kanalizacyjnej rozdzielczej Strachocin-Wojnów / Budowa i modernizacja sieci wodociągowej Strachocin-Wojnów – etap I 21 lipca 2007 r. 31 sierpnia 2009 r.
Zadanie A1/II – Sieci osiedlowe Strachocin-Wojnów / Modernizacja sieci wodociągowej Strachocin-Wojnów – etap II 14 listopada 2007 r. 14 kwietnia 2009 r.
2 Zadanie B1 – Docelowy system oczyszczania – rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. 5 czerwiec 2009 r. 3 kwietnia 2012 r.
3 Zadanie B2 – Docelowy system oczyszczania –modernizacja pompowni Stary Port i systemu przerzutowego. 20 listopada 2008 r. 19 lutego 2011 r.
4 Zadanie C1 – Sieć wodociągowa – ul. Klecińska i Na Ostatnim Groszu. /Renowacja magistrali wodociągowej Księże – Bystrzycka. 2 lutego 2007 r. 24 lipca 2008 r.
5 Zadanie C2 – Sieć wodociągowa – ul. Na Grobli / Renowacja (remont) magistrali wodociągowej ul. Na Grobli. 15 lutego 2007 r. 15 listopada 2007 r.
6 Zadanie C3 – Sieć wodociągowa – ul. Starodworska, Zagłębiowska, Leonarda da Vinci, Grota – Roweckiego. /Renowacja magistrali wodociągowej – nitka południowa. 22 lutego 2007 r. 22 sierpnia 2009 r.
7 Zadanie C4 – Sieć wodociągowa – ul. Zagłębiowska, Krakowska, Armii Krajowej, Wiśniowa, Hallera / Renowacja magistrali wodociągowej – nitka północna. 31 maja 2007 r. 3 grudnia 2009 r.
8 Zadanie C5 – Sieć wodociągowa – ul. Nowowiejska, Piastowska/Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Nowowiejskiej i Piastowskiej. 3 października 2008 r. 3 czerwca 2009 r.
9 Zadanie C6 – Sieć wodociągowa – ul. Rakowiecka, Słowackiego/Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Rakowieckiej, Słowackiego, na rz. Oławie. 16 czerwca 2008 r. 22 września 2009 r.
10 Zadanie T1/I – Inżynier Projektu dla A1 29 czerwca 2007 r. 31 grudnia 2010 r.
11 Zadanie T1/II – Inżynier Projektu dla B1 i B2 27 października 2008 r. 30 września 2013 r.
12 Zadanie T1/III – Inżynier Projektu dla C1, C2, C3, C4, C5, C6 25 stycznia 2007 r. 30 czerwca 2011 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz