Przejdź do treści głównej

Dostawa chlorynu sodu (chloranu III) roztwór 25% i podchlorynu sodu (chloran I) do dezynfekcji wody

 

Data dodania: 03-09-2020

  1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
    MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 19, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Dostawę chlorynu sodu (chloranu III) roztwór 25% i podchlorynu sodu (chloran I) do dezynfekcji wody”
  3. Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną:

Zadanie 1:

Stockmeier Chemia Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań
Cena brutto wybranej oferty: 717 336,00 zł

Zadanie 2:

Stockmeier Chemia Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań
Cena brutto wybranej oferty: 94 464,00 zł

  1. W postępowaniu złożono oferty:

Zadanie 1:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta Cena brutto oferty
[zł]
1 Brenntag Polska Spółka z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn – Koźle
905 526,00
2 Stockmeier Chemia Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
ul. Obornicka 277
60-691 Poznań
717 336,00
3 „BEST-CHEM” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka
ul. Inżynierska 32
96-500 Sochaczew
794 826,00

Zadanie 2:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta Cena brutto oferty
[zł]

1

Bassau Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Daszyńskiego 15
46-060 Prószków
103,80

2

Brenntag Polska Spółka z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn – Koźle
180 810,00

3

Stockmeier Chemia Sp. z o. o. i Spółka Sp. K.
ul. Obornicka 277
60-691 Poznań
94 464,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta firmy Bassau Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (zadanie 2) została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Ustawa) (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie Art. 87 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  poprawił w  ofercie oczywistą omyłkę rachunkową, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W formularzu oferty firmy Bassau Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest podana w pkt 2.2. dla zadania 2 cena oferty 103 680,00 PLN, a powinno być 103,80 PLN. Zgodnie z pkt 14.6.2. SIWZ „Sposób obliczenia ceny” w formularzu oferty Wykonawca podaje: w pkt 2.2. ppkt 1) ryczałtową cenę jednostkową brutto za 1 Mg chloranu (I) sodu. Następnie mnoży ryczałtową cenę jednostkową brutto za 1 Mg chloranu (I) sodu przez ilość 60 Mg. Wynik mnożenia jest ceną ofertową brutto za realizację zadania 2, którą należy wpisać do pkt 2.2. formularza oferty. Zgodnie ze sposobem obliczenia podanym w SIWZ cena ofertowa wynosi: (1,73 PLN x 60) = 103,80 PLN. W związku z powyższym Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową, tj. poprawił cenę oferty na 103,80 PLN.

Wykonawca w piśmie z dnia 23.07.2020 r. nie zgodził się na poprawę omyłki rachunkowej w ofercie. Wskazał natomiast, że omyłkowo podał w formularzu oferty cenę jednostkową za 1 kg a nie za 1 Mg, a kwota oferty jest poprawna.

Zgodnie z Art. 82. ust. 3. Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wykonawcy oraz treść sposobu obliczenia ceny podanego w pkt 14.6.2. SIWZ, z którego wynika, że cenę jednostkową w formularzu oferty należy podać za 1 Mg chloranu (I) sodu a nie za 1 kg jak wskazał Wykonawca, Zamawiający stwierdza, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. oferta jest niezgodna z Art. 82. ust. 3. Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz